MENI
Naslovna » Dokumenta » Javne nabavke
Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
6 74 322 2257
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike
Sunčana dolina

Javne nabavke 2019. godina

Javna nabavka 1/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka usluge - mobilna telefonija - april 2019.

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

pdfPlan javnih nabavki

Javna nabavka broj 02/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka dobara - gorivo za potrebe Kancelarije za Kosovo i Metohiju, ORN- 009132100-4 Bezolovni benzin, 09134200-9 Dizel gorivo - april 2019.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru-Parija 1

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru-Partija 2

Javna nabavka broj 01/2019 - Predmet javne nabavke je nabavka usluga- usluga organizovanja službenih putovanja u zemlјi i inostranstvu - februar 2019.

pdfPoziv za podnošenje ponuda

pdfKonkursna dokumentacija

pdfIzmena I konkursne dokumentacije

pdfObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda-prijava

pdfOdluka o dodeli ugovora

pdfObaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
6 74 322 2257
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike
Sunčana dolina