Насловна » Информације »Најчешћа питања

Које су активности Канцеларије за КиМ у циљу уређење и обележавање девастираних српских православних гробаља на територији Косова и Метохије?

Имајући у виду локације повратка, недовољне капацитете локалних самоуправа и катастрофално стање српских православних гробаља на КиМ, Канцеларија за КиМ је уређење гробаља одредило као један од приоритета.

Прикупљени су подаци о стању српских православних гробаља на Косову и Метохији. Носиоци реализације пројекта уређења и обележавања гробаља су, поред Канцеларија за КиМ, општинске администрације са расположивом инфраструктуром, комунална предузећа, јавна предузећа, Српска православна црква, удружења расељених лица и др. У оквиру расположивих средстава подржавају се активности одржавања гробаља, набавка алата за радне групе, средства за уништавање корова и другог растиња, као и трошкови организације рада и превоза расељених лица и радника јавних предузећа који се ангажују на територији других општина