МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином

Универзитетске дипломе

1. На основу оперативних закључака од 2. јула 2011. године о прихватању универзитетских диплома, стране су се договориле да замоле Европску универзитетску асоцијацију да овери универзитетске дипломе које издају универзитети сваке стране како би их друга страна користила у сврхе наставка образовања и/или запошљавања у јавном сектору.

2. Након провере да ли су универзитетске дипломе издате од стране овлашћених институција у складу с најбољом европском праксом, сертификацију врши Комитет европских академских стручњака, који је основала Европска универзитетска асоцијација.

3. Додаци уз дипломе и транскрипти оцена у формату у каквом су поднети током дијалога и представљени у прилогу ових закључака прилагаће се уз универзитетске дипломе. Органи сваке од страна одлучиће који од докумената су валидни за овај процес, под условом да је резултат прихватање квалификације стечене на основу дипломе.

4. ЕУ ће уложити све напоре да обезбеди спровођење горе поменутих закључака од 1. јануара 2012. године.

 

Закључци о узајамном признавању диплома на основу првобитних споразума из 2011. године

1. Имајући у виду ограничени напредак постигнут у спровођењу Споразума о узајамном признавању диплома из 2011. године, Стране су сагласне да обнове напоре и надовежу се на то искуство како би превазишле изазове и поједноставиле процес.

2. Стране се слажу да примене споразум о дипломама након издавања сертификата ЕАУ. Признавање ће бити подељено на професионално и академско. Професионално признавање ће спроводити надлежни државни органи сваке Стране, у року од највише 90 дана од дана пријема захтева и са максималном накнадом од 50 евра или у еквивалентном износу. Професионално признавање ће се сматрати довољним за могућност запошљавања, укључујући и у државним органима. Академско признавање ће бити потребно само за наставак студија; поступци ће зависити од појединачних високошколских установа и имати укупни рок од пет месеци.

3. Стране ће признати све претходно прибављене сертификате ЕАУ, а дипломе које је оверила ЕАУ могу се поднети директно ради признавања. Свако претходно признавање диплома сматраће се важећим. Партнер за спровођење ће Странама доставити информације о природи захтева подносиоца (професионално или академско признавање) у максималном року од два месеца. Поред тога, Стране се слажу да размене све релевантне информације о потребним процедурама, укључујући и висину накнаде, до краја фебруара 2016. године.

4. Споразум о дипломама и ови закључци примењују се само на све акредитоване високошколске установе и програме релевантних тела сваке Стране, Београда и Приштине, засебно. Стране ће разменити списак акредитованих високошколских установа до краја фебруара 2016. године.

5. Стране су сагласне да се овај поступак односи на следеће нивое студија: основне, мастер и докторске. Стране се такође слажу да признају дипломе основног, средњег, стручног образовања, и пети степен стручне спреме према Европском оквиру квалификација (ЕОК), чији ће модалитети реализације бити разматрани на следећем састанку.

6. На основу горенаведеног, Стране се слажу да започну другу фазу првобитног пројекта.

7. ЕУ ће формирати трипартитну имплементациону групу до краја фебруара 2016. године ради праћења спровођења ових споразума и закључака.

8. Обе Стране ће наставити са истовременим спровођењем Споразума о узајамном признавању диплома 1. марта 2016. године.

Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатрор о раду Бесплатна правна помоћ Сунчана долина