МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином
Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатрор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
4 58 256 1793
Бесплатна правна помоћ Сунчана долина
Узми рачун и победи

Званичне посете

1. Стране ће обавестити једна другу о посетама својих званичника. Обавештења се упућују на следећи начин:

- Институција која упућује захтев шаље обавештење директно официру за везу стране која је домаћин посете, упућујући копију захтева („Cc:“) официру за везу стране која упућује захтев за посету. Чим добије обавештење, официр за везу одмах ће потврдити пријем.
- Ако у одређеном року (у зависности од ниже наведене категорије) нема одговора, сматра се да је посета одобрена.
- У случају неких приговора током задатог рока, исти се морају упутити директно oфициру за везу стране која је упутила обавештење. Копија приговора упућује се ЕУ (како Делегацији ЕУ у Београду, тако и Канцеларији Специјалног представника ЕУ у Приштини), која ће посредовати у случају потребе.

2. Обавештење је потребно за следеће категорије званичника:

a. Прву групу чине председник, премијер, заменици премијера, председник Скупштине и министри унутрашњих послова, спољних послова и одбране. Обавештење за ову категорију мора се упутити најмање 72 часа унапред, а сви евентуални приговори морају се упутити током првих 48 часова.

b. Другу групу чине сви други министри, потпредседници Скупштине, директори канцеларија Владе и безбедносних агенција, председници Уставног и Врховног суда, јавни тужилац, као и сва друга лица која имају физичко обезбеђење, примера ради верски поглавари. Обавештење за ову категорију мора се упутити најмање 48 часова унапред, а сви евентуални приговори морају се упутити током првих 24 часа.

3. Рокови теку без обзира на радне и нерадне дане, али се обавештења морају упутити током радног времена (од понедељка до петка, до 17 часова).

4. У случају ванредне ситуације која изискује неодложно путовање, два официра за везу могу да постигну ad hoc договор.

5. О свим евентуалним изменама програма посете мора се известити најмање 24 часа пре посете. У случају мањих кашњења током посете, домаћин ће показати флексибилност.

6. Примена горе наведеног процењиваће се и по потреби ревидирати након три месеца на захтев једне или обеју страна.

7. Овај аранжман примењиваће се од 1. децембра 2014. године.

Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатрор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
4 58 256 1793
Бесплатна правна помоћ Сунчана долина
Узми рачун и победи