МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином

Закључци ЕУ посредника у вези са телекомуникацијама, 13.новембрар 2016.

Ови закључци су засновани на "Аранжману о телекомуникацијама" који је договорен и потписан септембра 2013. године и на Акционом плану који произилази из тог аранжмана.

Након низа састанака на тему телекомуникација у оквиру дијалога уз посредовање ЕУ, стране су 13. новембра 2016. године договориле следеће:

1. Мтс д.о.о. ће радити у складу са правним и регулаторним оквиром Косова у вези са телекомуникацијама, и са одредбама датим у овим закључцима. Након што му буду издате дозволе у складу са тачкама 3 и 4 "Аранжмана о телекомуникацијама", потенцијална техничка питања која проистичу из примене ових дозвола ће бити решена директно између тог предузећа и АРКЕП-а.

2. Мтс д.о.о. ће бити додељено 60.000 бројева у опсегу 047X. Сваком кориснику ће бити дозвољено да користи 06X број паралелно са 047X бројем и на истој СИМ картици. Уколико буду били потребни додатни бројеви, МТС д.о.о. ćе их тражити од АРКЕП-а.

3. Сваког МТС д.о.о. корисника ће бити могуће добити на оба броја подједнако током трајања привремене дозволе. 06x број ће бити примарни број до краја прелазног периода наведеног у складу са временским оквиром из тачака 1.5 и 1.6 Акционог плана. Након тога 047x број ће бити примарни број. Мтс д.о.о. ćе бити одговоран за обезбеђивање техничке примене овог приступа двојне нумерације.

4. Мтс д.о.о. ће бити одговоран за доделу новог ИМСИ броја њиховим мобилним корисницима. Ови бројеви ће доћи из одређеног блока постојећег ИМСИ распона 22003x, који ће бити резервисан за кориснике на Косову.

5. Мтс д.о.о. ће бити одговоран за регистрацију свих својих корисника у складу са правним и регулаторним оквиром Косова (укључујући и издавање нове СИМ картице). Овај попис ће почети 3 месеца након издавања привремене дозволе. Трајаће три месеца, а може се продужити за још два месеца уколико буде било потребно.

6. Мтс д.о.о. ће бити дозвољено да настави да користи своје постојеће основне елементе и ИТ платформе за своје мобилне телефоније.

7. Самостални рад МТС д.о.о. за фиксну телефонију ће се реализовати у року од 17 месеци.

8. Док се не задовоље одредбе наведене у тачкама 6 и 7, захтевима за законито пресретање мтс д.о.о корисника мобилне телефоније, као и за мтс д.о.о. корисника фиксне телефоније, ће се бавити надлежне институције у складу са аранжманом о међусобном пружању правне помоcћи.

9. Обе стране су се сложиле о тридесет локација. Договорени фреквентни опсези су следећи: Мтс Д.О.О ćе бити додељени следећ́и блокови фреквенција:

• Фреквенцијски опсег од 900МХз: 2*3.2МХз на 22 постојећих локација

• Фреквенцијски опсег од 1,800МХз:2*15МХз на 17 постојећих локација у северном делу Косова

• Фреквенцијски опсег од 2,100МХз:2*10МХз на 17 постојећих локација у северном делу Косова

Овај додељени фреквенцијски опсег ће се користити за пружање јавних мобилних телефонских услуга и мобилних широкопојасних услуга на технолошки неутралној основи, тј. 2Г, 3Г, 4Г технологија ćе се користити у додељен спектру на свим постојећ́им локацијама (у складу са Одлуком бр. 04/88 о даљој либерализацијуи мобилних широкопојасних услуга, и Одлуком бр. 400 АРКЕП-а о даљој либерализацији мобилних широкопојасних услуга путем омогуćавајуćег коришćења нових технологија које омогућавају напредне мобилне услуге).

Потребно је да се рекалибрација фреквенција и усклађивање годишњих накнада за осам базних станица прикажу у привременом одобрењу. Обе стране ће договорити за то потребне модалитете до 18. новембра 2016. године, у оквиру ових закључака.

10. За додељени опсег од 900 МХз и 1800 МХз, МТС д.о.о ће плаћати квартално, током привременог одобрења. Цена ће бити обрачуната у складу са релевантним методологијом АРКЕП и одлуком у вези са 900 МХз и 1800 МХз за не-ограниченог оператора, усвојеном на дан 22.10.2015. године. Садашњи фактор скалирања од 3,34% годишње накнаде и једнократне накнаде се израчунава на основу блока од 60.000 бројева који се дели са бројем укупног становништва Косова. За додељени опсег од 2,100 МХз, иста методологија ће се примењивати након што то буде регулисао АРКЕП.

11. У складу са тачком 3.5 Акционог плана, ЕУ ће омогућити пренос основних средстава која ће користити МТС д.о.о. Имовина коју тренутно користи српска компанија (као што је дефинисано у 3.2) ће бити пребачена на МТС д.о.о Ова средства се преносе без икаквих царина, пореза или трошкова, и без икаквих услова или ограничења. Косово ће донети коначни и извршни акт којим ће МТС д.о.о моћи да управља својом имовином на одговарајући начин (нпр. узимањем кредитних гаранција).

Што се тиче даљих корака:

• МТС д.о.о. ће донети сву потребну документацију за повећање капитала Косовској агенцији за пословне регистре до 26.11. Мтс д.о.о. ће такође поднети све потребне документе за регистрацију своје непокретне имовине до 26.11.

• У КАРБ ће издати коначно одобрење за повећање капитала МТС д.о.о до 29.11, а регистрација непокретне имовине ће бити потврђена до 29.11.

Косовска страна ће олакшати овај процес.

Технички проблеми који се односе на регистрацију непокретне имовине у општинским катастарским службама неће утицати на укупни распоред активности.

12. Горенаведени важећи услови ће бити унети у дозволу за услуге фиксне телефоније и у привремено одобрење за мобилне услуге за МТС д.о.о. У складу са Акционим планом за телекомуникације, ови документи ћ́е бити достављени ЕУ посреднику до 29.11.

13. Стране ће ревидирати садржај нацрта дозволе, као и документа који потврђују пренос средстава на МТС д.о.о. (поменути у тачки 11 овог закона) и нацрт писма које ће Србија послати у ИТУ а у коме се слаже да се позивни број +383 додели Косову. Ако су поменути документи у складу са овим закључцима, Србија ће до 3.12. послати писмо ИТУ у коме се слаже да се позивни број +383 додели Косову.

14. Након објављивања доделе броја у билтену ИТУ, ЕУ посредник ће предати овлашћење за дозволу и привремено одобрење за МТС д.о.о.

15. Одмах након што троцифрени позивни број буде додељен Косову, ЕУ ће омогућити разговор о преосталим питањима као што је дефинисано у ажурираном Акционом плану.

16. Имплементациона група, којом председава ЕУ, ће редовно разматрати спровођење горе наведених одредби, на захтев једне од страна.

Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатрор о раду Бесплатна правна помоћ Сунчана долина