МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином

Закључци ЕУ посредника о правосуђу, 30. новембар 2016.

У складу са тачком 10. Првог споразума, Споразумом који је постигнут 9 фебруара 2015. године, и односних Закључака:

A. Стране су одобриле списак судија, тужилаца и административног особља који су успешно прошли интеграцију, а који је прослеђен 17. октобра 2016. године.

Б. Стране су се сложиле у вези са принципима Одељења апелационог суда, као што је прописано тачком 10. Првог споразума. Ови принципи ће бити изражени у анексу уредбе о организацији судова, коју ће усвојити надлежне власти Косова и која ће ступити на снагу најкасније 7. децембра 2016. године.

В. Косово ће најкасније до 7. децембра писаним путем обавестити Европску службу за спољне послове (ЕЕАС) о коначном резултату процеса интеграције административног особља.

Г. Србија ће писаним путем обавестити ЕЕАС најкасније до 9. децембра 2016. године, о прекиду радног односа судија, тужилаца и административног особља који су кандидати за интеграцију, у српским властима, и о престанку исплате плата, у складу са релевантним уредбама. Ово ће бити коначно и ступити на снагу 10. јануара 2017.године. Имена судија, тужилаца и административног особља ће бити приложена уз преписку.

Д. Судски савет Косова ће званично обавестити све надлежне власти Косова у вези са Закључцима о документу validity-appealод јула 2013. године најкасније до 9. децембра 2016. године, што подразумева и предмете који су у обради до 9. децембра 2016. године у складу са закључцима о мировању нових предмета.

Ђ. Стране су се сложиле да ове судије, тужиоци и административно особље буду именовани на дан 10. јануара 2017. године, и тиме интегрисани у правосуђе Косова.

Е. Стране су се сложиле о накнадним корацима који следе:

Ж.1. Рок за оглас за место председника Основног суда истиче 11. јануара 2017. године у 18:00 часова. Све судије Одељења апелационог суда ће се срести 11. јануара 2017. године у 10:00 часова у просторијама Основног суда у Митровици уз посредовање EULEX-a да одрже консултације у вези са предлогом за руководиоца Одељења апелационог суда.

Ж.2. Србин са Косова ће бити именован за председника Основног суда у Митровици на дан 13. јануара 2016. године. Руководилац Одељења Апелационог суда ће бити именован истог дана након што у Приштини буде одржан састанак колегијума Апелационог суда.

Ж.3. Стране су се сложиле да ће просторије Основног суда у Митровици као и Канцеларија тужилашта у Митровици бити стављене на располагање интегрисаном особљу истовремено, заједно са њиховим колегама из правосуђа у региону Митровице на дан 16. јануара 2017. године, након што просторије буду стављене у потпуно оперативно стање.

Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатрор о раду Бесплатна правна помоћ Сунчана долина