MENI
Naslovna » Kulturno nasleđe »Književna nagrada ,,Grigorije Božović“
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Književna nagrada ,,Grigorije Božović“

maj 2017.

Žiri za dodelu književne nagrade ,,Grigorije Božović“ u sastavu: Dragiša Bojović, Andrijana Živanović i Mileta Aćimović Ivkov (predsednik žirija), na završnom sastanku održanom 16. maja 2017. godine, doneo je odluku da književna nagrada ,,Grigorije Božović“ za stvaralaštvo pisano u duhu pripovedne proze Grigorija Božovića za 2016. godinu, koju dodelјuje Dom kulture ,,Stari Kolašin“ u Zubinom Potoku, pripadne Dragoslavu Mihailoviću za snagu umetničkog prikazivanja tragičnih, a sudbinski prelomnih momenata iz naše novije istorije u pripoveci ,,Četrdeset i tri godine“.

Književna nagrada ,,Grigorije Božović“

Obrazloženje predsednika žirija

,,Razumevanje posebnosti položaja pojedinih pripovedaka u opusu Dragoslava Mihailovića, može da se veže i za pripovetku „Četrdeset i tri godine“. Nјu je Mihailović objavio 2013. godine u časopisu „Naš trag“ u Velikoj Plani, a potom je uklјučio u novo izdanje njegove najcelovitije građene pripovedne knjige Uhvati zvezdu padalicu (Laguna, Beograd, 2016). Ona je tako postala naknadni deo celine sa kojom ima određenih tematskih i stilskih elemenata dodira, ali i nekih sadržinskih činilaca ponavlјanja i razlike.

U ovoj je pripoveci Mihailović sižejno povezao nekoliko tematskih komponenti, narativnih situacija i vremenskih planova pripovedanja i to na stvaralački oproban i višestruko potvrđivan način. Razvijajući priču o sudbini junaka Paraćinca Ranka Petrovića, pisca u pokušaju i novinara iz nužde koji, kao i toliki drugi njegovi junaci, sa tegotnim emotivnim prtlјagom neostvarenosti i usamlјenosti biva porinut u vrtlog života koji ga dovodi u Sarajevo, a otuda po novonarskom zadatku u Bileću, Mihailović je posredstvom auktorijualnog pripovedača u pripovetku uveo i neke od epohalnih tema.

Jedna od njih je vezana za zločine ustaša u istočnoj Hercegovini za vreme Drugog svetskog rata, a druga za poratne događaje: patanje i stradanja zbog Rezolucije Informbiroa, stvaranje logora za političke zatvorenike, od kojih je najveći i najzlogasnij onaj na Golom otoku. A zahvalјujući potrebi da sudbinu pojedinca spoji sa prelomnim pitanjima političke istorije Jugoslavije, on je došao u mogućnost da u pripoveci poveže i različite vremenske i prostorne planove – od ratnih, preko poratnih godina, do savremenog doba i od Bosne i Hercegovine do Srbije.

Na taj način su se u ovoj pripoveci značenjski plodotvorno i uverlјivo stekli neki od najvažnijih tematskih, značenjskih i etičkih kompleksa celokupne Mihailovićeve književnosti. A kroz upečatlјivo realističko predstavlјanje različitih ličnih i nacionalnih iskušenja i posrnuća i psihološki produblјeno motivisanje radnje i slikanje likova i karaktera, on je uspeo da nam približi tragizam jednog bliskog vremena, koje još osenjuje i usmerava naše sudbine i pritiska našu savest.

Tako je ovaj veliki pisac naše novije književnosti još jednom okrenuo zavrtanj svoga pripovedanja i suočio nas sa ponornošću skorije istorije koju u njegovoj humanizovanoj stvaralačkoj viziji, sa stanovišta potrebe za preispitivanjem, kajanjem i moralnim pročišćenjem junaka, postojanije nadilaze snaga sećanja, optimistički vitalizam i prisna vezanost bližnjih, kao vrednosti koje iz tame vremena sijaju, ukazuju i opominju.“

Nagrada, koja se sastoji iz novčanog dela, povelјe i diptiha u duborezu sa likom Grigorija Božovića, Dragoslavu Mihailoviću uručena je na svečanosti u Domu kulture ,,Stari Kolašin“ u Zubinom Potoku 1. juna 2017. u 12.00 časova.

Zbog porodične drame koja je zadesila Dragoslava Mihajlovića, on nije prisustvovao svečanosti u Domu kulture ,,Stari Kolašin,“ a nagrada mu je uručena u Beogradu.

Književna nagrada Grigorije Božović Književna nagrada Grigorije Božović Književna nagrada Grigorije Božović Književna nagrada Grigorije Božović
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike