MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 582 4078
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Pregovarački proces sa Prištinom

I Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine

1. Prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa

1.1 Plan primene sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

1.2 Delokrug rada i mandat Rukovodećeg tima za uspostavlјanje ZSO

2. Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu – Opšte odredbe/klјučni elementi

3. Energetika

3.1 Sporazum o energetici, 25.avgust 2015.

4. Telekomunikacije

4.1 Akcioni plan u oblasti telekomunikacija, 25.avgust 2015.

5. Pravosuđe

5.1 Zaklјučci EU posrednika o pravosuđu, 30. novembar 2016.

 

II Tehnički sporazumi

1. Katastar

2. Matične knjige

3. Carinski pečat

4. Univerzitetske diplome

5. Sloboda kretanja

5.1 Dogovori u vezi sa finalizacijom sprovođenja Sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. godine - Brisel 14. septembar 2016. godine

6. Regionalno predstavlјanje

7. Zvanične posete

8. Integrisano upravlјanje prelazima

 

III Ostalo

1. Osiguranje

2. Civilna zaštita

3. Sporazumi privrednih komora

4. Zaklјučci Radne grupe za slobodu kretanja/most, 25. avgust 2015/2

 

Izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (Jun, 2020.godine)

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (Decembar, 2018.godine)

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (April, 2017.godine)

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (Oktobar, 2016.)

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (April 2016.)

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (Oktobar 2015.)

pdfIzveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine (April 2015.)

 

Izjava Visokog Predstavnika EU Borelјa o Dijalogu uz posredovanje EU

pdfIzjava Visokog Predstavnika EU Borelјa o Dijalogu uz posredovanje EU - 23. novembar 2022. godine

pdfStatement by HRVP Borrell regarding the EU-facilitated Dialogue - 23 November 2022

 

Implementacioni Aneks, Ohrid

pdfImplementacioni aneks sa sastanka u Ohridu 18. marta 2023. godine

 

Deklaracija o nestalim licima

pdfDeklaracija o nestalim licima (02.maj 2023.)

pdfIzjava uz Deklaraciju o nestalim licima

 

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 582 4078
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike