MENI
Naslovna » Aktuelno » Vesti »U Srbiji živi skoro 200.000 interno raselјenih lica sa KiM
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 131 573 4015
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

U Srbiji živi skoro 200.000 interno raselјenih lica sa KiM

01.oktobar 2018. Izvor: Tanjug

Prema najnovijim podacima, u Srbiji, ne računajući teritoriju Kosova i Metohije, živi 199.584 interno raselјenih lica sa KiM od čega su 68.514 lica, odnosno 16.644 porodice, u stanju potrebe - nemaju odgovarajuće stambeno rešenje i adekvatne prihode kojim bi mogli sebi takvo rešenje da obezbede.

Stanje i potrebe interno raselјenih lica

Foto: www.presscentar.rs

To je rečeno danas u Beogradu na predstavlјanju publikacije "Stanje i potrebe interno raselјenih lica" Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije prema čijim je procenama, kako je istaknuto, za rešavanje stambenog pitanja pomenutih 16.644 porodica, potrebno oko 285,5 miliona evra.

Kako je rečeno, manje od 10 odsto interno raselјenih lica poseduje objekat u kome živi, više od polovine su podstanari ili stanuju kod rođaka ili prijatelјa, a čak 5.500 porodica živi u neuslovnom smeštaju koji bi mogao biti značajno pobolјšan.

Blizu 50 odsto interno raselјenih odlučuje se za građevinski materijal kao pomoć u rešavanju stambenog problema, 20 odsto njih preferira seosko domaćinstvo, 19,5 odsto stanove u zakup, a 10,5 odsto porodica bi se preselilo u stanove za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima.

Više od polovine interno raselјenih lica u potrebi (56,6 odsto) je navelo da im je imovina na KiM uništena, a 11,25 odsto da je oštećenje imovine toliko veliko da ona nije uselјiva.

Istraživanje je pokazalo i da svega sedam odsto interno raselјnih razmišlјa o povratku u mesto porekla, a prema izjavama tih osoba, rečeno je na današnjoj konferenciji, glavni preduslovi za povratak su bezbednost (58 odsto) i obnova i povrat uzurpirane imovine (20 odsto).

Zamenica Komesara za izbeglice i migracije Srbije Svetlana Velimirović je rekla da su, među interno raselјenim licima, najugroženija kategorija Romi.

Ona je, između ostalog, navela i da bi dobre prakse iz Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja najugroženijih izbeglica iz bivše Jugoslavije mogle poslužiti kao model rešavanja stambenih potreba interno raselјenih lica sa KiM.

Šef predstavništva Visokog komesarijata UN za izbeglice (UNHCR) u Srbiji Hans Fridrih Šoder je rekao da ova studija pokazuje velike potrebe koje mnoga interno raselјena lica imaju još uvek, skoro 20 godina nakon što su izbegla sa KiM, kao i značajne napore Komesarijata proteklih godina da pobolјša njihov položaj.

On je, međutim, dodao da je broj povratnika veoma mali.

Publikacija "Stanje i potrebe interno raselјenih lica" izrađena je u saradnji sa Predstavništvom UNHCR-a u Srbiji, a istraživanja na kojima se temelјi, sprovedena su u proleće 2018. godine u saradnji sa poverenicima za izbeglice. Podaci su prikuplјeni anketiranjem porodica sa KiM, u skladu sa kriterijumima ugroženosti UNHCR-a.

Poslednje vesti

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 131 573 4015
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike