МЕНИ
Насловна » О канцеларији » Надлежност
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Надлежност

Уредбом о Канцеларији за Косово и Метохију ("Сл. гласник РС бр. 75/12, 123/12 и 100/13) Влада је на основу члана 31. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11 и 68/12 - УС) и члана 37. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 72/12), основала Канцеларију за Косово и Метохију. Чланом 2. Уредбе је прописано да Канцеларија врши стручне послове за потребе Владе и надлежних министарстава који се односе на:

  • Функционисање институција Републике Србије на територији Косова и Метохије;
  • Образовање, здравство, социјалну политику, културу, инфраструктуру, систем локалне самоуправе и телекомуникације у српским подручјима Косова и Метохије;
  • Деловање Српске православне цркве на територији Косова и Метохије;
  • Обнову и заштиту духовног и културног наслеђа;
  • Финансијску, правну, техничку и кадровску помоћ у свим областима значајним за Србе и друге неалбанске заједнице на територији Косова и Метохије;
  • Сарадњу с Комесаријатом за избеглице у делу који се односи на интерно расељена лица са Косова и Метохије;
  • Сарадњу с цивилном и војном мисијом Уједињених нација на Косову и Метохији (УНМИК и КФОР) на основу Резолуције Савета безбедности број 1244.

Канцеларија обавља стручне и оперативне послове у преговарачком процесу са привременим институцијама самоуправе у Приштини који се односе на:

  • Спровођење постигнутих договора у процесу дијалога и преговора;
  • Припрему предлога аката Владе, спровођење и праћење спровођења аката Владе;
  • Координацију са органима и организацијама у вези са процесом преговора и у спровођењу донетих аката Владе, као и друге послове.
Oрден СВ. Саве првог реда
Канцеларија за Косово и Метохију одликована је орденом СВ. Саве првог реда највишим признањем које додељује Српска православна црква

Канцеларија је преузела делокруг Министарства за Косово и Метохију, које је престало да ради у складу са чланом 35. тачка 4 Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 72/12), а чиј је делокруг био утврђен на основу члана 18. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, брoj 16/2011). Такође, Канцеларија је преузела и делокруг Канцеларије за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу („Службени гласник РС”, брoj 100/2013).

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике