МЕНИ
Насловна » О канцеларији » Организациона структура » Сектор за опште и правне послове
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Сектор за опште и правне послове

У Сектору за опште послове обављају се послови који се односе на:

 • Израду општих и појединачних аката која се односе на остваривање права, дужности и одговорности државних службеника и намештеника из области радних односа;
 • Израду општег акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији;
 • На селекцију, регрутовање и пријем нових кадрова, организовање и спровођење обуке државних службеника и намештеника;
 • Послови везани за поступак оцењивања државних службеника, послови аналитичара радних места у поступку разврставања радних места;
 • Пројектовање, развој и одржавање јединственог информационог система;
 • Послове односа са јавношћу;
 • Послови који се односе на: планирање и наменско трошење средстава потребних за рад Канцеларије, израду финансијског плана, контролу финансијских и рачуноводствених података, припремање и обрађивање захтева за обезбеђење финансијских средстава за рад Канцеларије и средстава за посебне намене;
 • Рачуноводствени и књиговодствени послови, израда завршног рачуна и извештаја о утрошку средстава, обрађивање података у сврху обрачуна плата и осталих накнада и примања државних службеника и намештеника;
 • Послови финансирања институција РС на територији АП Косово и Метохија;
 • Припреме предлога плана јавних набавки и припреме извештаја о јавним набавкама извршеним на годишњем нивоу, спровођење поступака јавних набавки, као и други послови из делокруга Сектора.

У Сектору за опште и правне послове као уже унутрашње јединице, образују се:

 1. Група за опште правне и кадровске послове;
 2. Група за јавне набавке
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике