МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Закључци ЕУ посредника у вези са телекомуникацијама, 13.новембрар 2016.

Ови Закључци су засновани на „Аранжману о телекомуникацијама“ који је договорен и потписан септембра 2013. године и на Акционом плану који произилази из тог Аранжмана.

Након низа састанака на тему телекомуникација у оквиру дијалога уз посредовање ЕУ, стране су 13. новембра 2016. године договориле следеће:

1. Мтс д.о.о. ће радити у складу са правним и регулаторним оквиром Косова у вези са телекомуникацијама, и са одредбама датим у овим Закључцима. Након што му буду издате дозволе у складу са тачкама 3. и 4. „Аранжмана о телекомуникацијама“, потенцијална техничка питања која проистичу из примене ових дозвола ће бити решена директно између тог предузећа и RAEPC-а.

2. Мтс д.о.о. ће бити додељено 60,000 бројева у опсегу 047x. Сваком кориснику ће бити дозвољено да користи 06x број паралелно са 047x бројем, и на истој СИМ картици. Уколико буду били потребни додатни бројеви, мтс д.о.о. ће их тражити од RAEPC-а.

3. Сваког мтс д.о.о. корисника ће бити могуће добити на оба броја подједнако током трајања привременог овлашћења. 06x број ће бити примарни број до краја прелазног периода наведеног у складу са временским оквиром из тачака 1.5 и 1.6 Акционог плана. Након тога ће 047x бити примарни број. мтс д.о.о. ће бити одговоран за обезбеђивање техничке примене овог приступа двојне нумерације.

4. Мтс д.о.о. ће бити одговоран за доделу новог IMSI броја њиховим мобилним корисницима. Ови бројеви ће бити из одређеног блока већ постојећег IMSI распона 22003x, који ће бити резервисан за кориснике на Косову.

5. Мтс д.о.о. ће бити одговоран за регистрацију свих својих корисника у складу са правним и регулаторним оквиром Косова (укључујући и издавање нове СИМ картице). Ова регистрација ће почети 3 месеца након издавања привремене дозволе. Трајаће три месеца, а може се продужити за још два месеца уколико буде било потребно.

6. Мтс д.о.о. ће бити дозвољено да настави да користи своје постојеће основне елементе и ИТ платформе за потребе мобилне телефоније.

7. Самостални рад мтс д.о.о. за фиксну телефонију ће се реализовати у року од 17 месеци.

8. Док се не задовоље одредбе наведене у тачкама 6. и 7, захтевима за законито пресретање мтс д.о.о корисника мобилне телефоније, као и мтс д.о.о. корисника фиксне телефоније, ће се бавити надлежне институције у складу са аранжманом о међусобном пружању правне помоћи.

9. Обе стране су се сложиле о тридесет локација. Договорени фреквентни опсези су следећи: мтс д.о.о. ће бити додељени следећи блокови фреквенција:

• Фреквенцијски опсег од 900 MHz: 2*3.2 MHz на 22 постојеће локације. • Фреквенцијски опсег од 1800 MHz:2*15 MHz на 17 постојећих локација у северном делу Косова. • Фреквенцијски опсег од 2100 MHz:2*10 MHz на 17 постојећих локација у северном делу Косова.

Овај додељени фреквенцијски опсег ће се користити за пружање јавних мобилних телефонских услуга и мобилних широкопојасних услуга на технолошки неутралној основи, тј. 2G, 3G, 4G технологија ће се користити у додељеном спектру на свим постојећ́им локацијама (у складу са Одлуком бр. 04/88 о даљој либерализацији мобилних широкопојасних услуга и Одлуком бр. 400 RAEPC-а о даљој либерализацији мобилних широкопојасних услуга путем омогућавања коришћења нових технологија које омогућавају напредне мобилне услуге).

Потребно је да се рекалибрација фреквенција и усклађивање годишњих накнада за осам базних станица прикажу у привременом одобрењу. Обе стране ће договорити у вези са за тим потребним модалитетима до 18. новембра 2016. године, у оквиру ових Закључака.

10. За додељени опсег од 900 MHz и 1800 MHz, мтс д.о.о ће плаћати квартално, током привремене дозволе. Цена ће бити обрачуната у складу са релевантним методологијом RAEPC и одлуком у вези са 900 MHz и 1800 MHz за не-ограниченог оператора, усвојеном на дан 22.10.2015. године. Садашњи фактор скалирања од 3,34% годишње накнаде и једнократне накнаде се израчунава на основу блока од 60,000 бројева који се дели са укупним бројем становника Косова. За додељени опсег од 2100 MHz, иста методологија ће се примењивати након што то буде регулисао RAEPC.

11. У складу са тачком 3.5 Акционог плана, ЕУ ће омогућити пренос основних средстава која ће користити мтс д.о.о. Имовина коју тренутно користи српска компанија (као што је дефинисано у 3.2) ће бити пребачена на мтс д.о.о Ова средства се преносе без икаквих царина, пореза или трошкова, и без икаквих услова или ограничења. Косово ће донети коначни и извршни акт којим ће мтс д.о.о моћи да управља својом имовином на одговарајући начин (нпр. узимањем кредитних гаранција).

Што се тиче даљих корака: • Мтс д.о.о. ће поднети сву потребну документацију за повећање капитала Косовској агенцији за пословне регистре до 26. новембра. Мтс д.о.о. ће такође поднети све потребне документе за регистрацију своје непокретне имовине до 26. новембра. • У KARB ће издати коначно одобрење за повећање капитала мтс д.о.о до 29. новембра, а регистрација непокретне имовине ће бити потврђена до 29. новембра.

Косовска страна ће олакшати овај процес. Технички проблеми који се односе на регистрацију непокретне имовине у општинским катастарским службама неће утицати на укупни редослед активности.

12. Горенаведени услови ће бити унети у лиценцу за услуге фиксне телефоније и у привремену дозволу за мобилне услуге за мтс д.о.о. У складу са Акционим планом за телекомуникације, ови документи ћ́е бити достављени ЕУ посреднику до 29. новембра.

13. Стране ће прегледати садржај нацрта лиценци, као и документа који потврђују пренос средстава на мтс д.о.о. (поменути у тачки 11) и нацрта писма које ће Србија послати ITU, а у коме се слаже да се позивни број +383 додели Косову. Ако су поменути документи у складу са овим Закључцима, Србија ће до 3. децембра послати писмо ITU у коме се слаже да се позивни број +383 додели Косову.

14. Након објављивања доделе броја у билтену ITU, ЕУ посредник ће предати лиценцу и привремену дозволу мтс д.о.о.

15. Одмах након што троцифрени позивни број буде додељен Косову, ЕУ ће омогућити разговор о преосталим питањима као што је дефинисано у ажурираном Акционом плану.

16. Имплементациона група, којом председава ЕУ, ће редовно разматрати спровођење горе наведених одредби, на захтев једне од страна.

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике